AUTOALA.fi

Ammattikorkeakoulut

Tekninen ammattikorkeakouluissa annettava autoalan koulutus jakaantuu tuotetekniikka-, autosähkö-, jälkimarkkinointi- ja logistiikkakoulutukseen. Tutkintonimikkeenä on tällöin insinööri (AMK).

Tämän lisäksi autoalan työtehtäviin soveltuvaa teknistä-, talous- ja hallinnollisen alueen koulutusta järjestetään lähes kaikissa maamme korkeakouluissa sekä ammattikorkeakouluissa. Tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta sekä oppilaitoksista löytyvät internetistä myös sivuilta: https://opintopolku.fi ja www.oph.fi.

Auto- ja kuljetusalan koulutusohjelma on käytössä HelsinginTurun,TampereenSeinäjoen ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. 

Ammattikorkeakouluissa annettava koulutus.