AUTOALA.fi

Autokatsastaja

Katsastusalan yritysten toiminta vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen, ympäristön puhtauteen ja autonkäytön taloudellisuuteen. Ala tarjoaa monipuolisia ja vaativuudeltaan hyvin vaihtelevia katsastajan töitä. Katsastaja tarvitsee työssään teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja ja vastuuntuntoa.

Katsastajan tehtävät on tarkoin määritelty lainsäädännössä, määräyksissä ja ohjeissa. Katsastajan tehtävä on arvioida ajoneuvon kunto, vaatimuksenmukaisuus, hyväksyttävyys, liikenneturvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Katsastuksessa tarkastetaan myös ajoneuvoliikennerekisterissä olevien tietojen oikeellisuus sekä ajoneuvoverojen ja vakuutusmaksujen ajantasaisuus

Katsastajan työtehtäviin vaikuttavat hänellä olevat katsastusoikeudet. Kevyen kaluston katsastusoikeuksilla työ kohdistuu ajoneuvoihin, joiden kokonaismassa on korkeintaan 3 500 kg, kuten henkilö- ja pakettiautoihin. Raskaan kaluston katsastusoikeuksilla voidaan katsastaa yli 3 500 kg kokonaismassaisia ajoneuvoja kuten kuorma-autoja.

Erikoiskatsastukset vaativat omat katsastusoikeutensa. Sellaisia ovat rekisteröinti- ja muutoskatsastukset, VAK/ADR-ajoneuvojen (vaarallisten aineiden kuljetus) hyväksyntä sekä paineilmajarrujen laaja tarkastus.

Työssä käytetään mm. autonostinta, pakokaasuanalysaattoria, ajovalojen suuntauslaitetta, paineilmajarrujen tarkastuslaitetta ja käsityökaluja. Työ on myös asiakaspalvelua.