AUTOALA.fi

Automyyjä

Automyyjät ovat myynnin ammattilaisia, joiden työpanos on ratkaiseva yrityksen autokannan ja -myynnin kasvuun. Tämän takana on yrityksen huoltovastuualueen kasvaminen ja epäsuorasti muiden yrityksen henkilöstöryhmien työllisyys. Ammatti on perinteisesti henkilökohtaisia myyntitaitoja ja yritteliäisyyttä edellyttävä.

Automyyjän ammatti edellyttää myös teknistä osaamista. Suomessa tehdään vuosittain noin 120 000 uuden auton ja 300 000 käytetyn auton kauppaa. Tehtävään liittyy merkittävää tietotekniikan, rahoituspalvelujen ja vakuutusyhtiöyhteyksien osaamista.

Automyynnin ammattilaisia on autoliikkeiden palveluksessa n. 3 500. Ammattitaitoon kuuluu kielitaitoa, tietotekniikan hyväksikäyttöä ja korostetusti asiakaspalvelun osaamista. Varsinaisen myyntityön ja tapahtuman hallinta ovat keskeisiä. Autokaupan tekniikka ja myynnin markkinointi ovat osattavia alueita. Keskeistä on myös uusien tuotteiden myyntitekninen hallinta ja jatkuva kouluttautuminen.

Teknisesti osattavia alueita ovat rekisteröinti, vakuutus- ja rahoituspalvelut sekä autoverotuksen kysymykset.

Oman alueensa muodostavat autokaupassa liikkeeseen ostettavien vaihtoautojen hinnanmuodostus ja sen hallinta.

Ammatin palkkaus perustuu suorituspalkkaukseen, jossa ansiomahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Alan keskiansio on 2 500-4 500 €/kk, jolloin palkka yleensä muodostuu kiinteästä osasta, luontoisedun työsuhdeautosta ja provisio-osasta.

Provisiopalkkaus korostaa yksilöllisen osaamisen ja asiakaspalvelun merkitystä.

Automyyjän ammatti on ulospäin suuntautuva ja palkitsee asiakasorientoitunutta toimintatapaa. Automyyjä on jatkuvasti tekemisissä uusien kiinnostavien ihmisten kanssa.