AUTOALA.fi

APO-koulutus

Autoalan Keskusliitto ry järjestää jatkokoulutusta autoalalla. Autoalan pätevöitymisohjelman koordinaattorina toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, joka myös hallinnoi koulutusta sekä osallistuu autoalan pätevöitymisohjelman johtoryhmän kanssa yhteistyössä järjestelmän kehittämiseen sekä markkinointiin.  

Ohjelman kehittämiseen on osallistunut erityinen kehitysryhmä Rastor Oy, AEL ja Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus, jotka ovat tehneet kehittämisen suhteen laajaa yhteistyötä. 

APO on ohjelma, jossa

  • henkilöstö pätevöityy omassa ammatissaan
  • henkilöstöllä on mahdollisuus edetä urallaan vaativampiin tehtäviin yrityksessä
  • koulutus perustuu valtakunnalliseen koulutus- ja näyttötutkintojärjestelmään
  • koulutuksen rahoituksessa käytetään kaikkia yhteiskunnan tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja
  • toteutuu korkea motivaatioaste, koulutuksesta sopivat yritys ja ko. henkilö yhdessä
  • toteutuu elinikäinen oppiminen