AUTOALA.fi

Kouluttajien sertifointi

Kouluttajien sertifioinnilla taataan laadukas koulutus sekä tutkinto. APO-kouluttajien laatua tarkkailee vuosittain APO-johtoryhmä ja APO-kehitystyöryhmä.

Sertifioinnin kriteerit ovat:

  • Työelämälähtöisyys
  • Autoalan koulutusten laajuus (näyttötutkinnot ja muu täydennyskoulutus)
  • Opiskelijapalautteet
  • Koulutuksen laadun arviointi ja koulutuksen suunnitelmallinen kehittäminen
  • Kouluttajaresurssit ja toimialakokemus
  • Kouluttajien kehittäminen
  • Toiminta- ja toimitilat
  • Markkinointi ja alueellinen kehittäminen