AUTOALA.fi

Hyödyt autoalalla työskentelevälle

 • voit kartuttaa osaamistasi ja pätevöityä työn ohessa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti
 • mahdollisuutesi edetä työyhteisössä paranevat
 • saat tilaisuuden elinikäiseen oppimiseen
 • voit osallistua autoalan tunnustettuihin tutkintoihin
 • saat mahdollisuuden parempiin ansioihin
 • työnantaja arvostaa työntekijää, joka osaamisellaan edesauttaa yritystä menestymään

Hyödyt  autoalan työnantajalle

 • henkilöstön osaaminen parantaa yrityksen tuloksenteko- ja kilpailukykyä, laatua ja imagoa
 • henkilöstön yritykseen sitoutuminen, motivaatio ja muutosvalmius lisääntyvät
 • hyvinvoiva ja osaava henkilöstö palvelee asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti
 • rekrytointi helpottuu, kun yritys voi hyödyntää autoalan koulutus- ja tutkintojärjestelmää henkilöstön kehittämisohjelmanaan
 • työnantajana voit hyödyntää autoalan valtakunnallista työelämän tutkintojärjestelmää
 • pätevöitymiskoulutus yhdistää yksilön kehittymisen yrityksen menestymiseen