AUTOALA.fi

Näyttötutkinto-järjestelmä

Näyttötutkinnolla voit osoittaa ammatillisen osaamisesi riippumatta siitä, miten olet tietosi ja taitosi hankkinut: työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. APOon kuuluvat näyttötutkinnot ovat suunnattu työelämässä oleville aikuisille.

Tutkinnon suorittaminen

  • tutkintotilaisuus järjestetään pääosin tutkinnon suorittajan omalla työpaikalla
  • ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä
  • lisäksi omia työsuorituksia ja kehittämistoimenpiteitä raportoidaan kirjallisesi
  • tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten tulee toteutua

Arviointi ja tutkintotodistus

Tutkintosuorituksilla osoittamasi ammattitaito arvioidaan kolmikantaisesti arvioijien toimesta: mukana ovat työnantajan, työntekijän ja opetusalan edustaja. Näyttötutkinnon suoritettuasi saat tutkintotoimikunnan vahvistaman virallisen tutkintotodistuksen ja halutessasi kunniakirjan sekä nelikielisen ammattikirjan.

Henkilökohtaista koulutusta

Tutkinnon suorittaja saa asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa ja ohjausta. Tutkinnon suorittajalle laaditaan opiskeluohjelma, jossa määritellään tarve lisäosaamisen hankkimiselle työssä ja/tai koulutuksella tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma.